Water Transit and Ferry-Oriented Development

Ice and restrictive land use policies problems for urban water transit

Water transit is the public transport form that increases mostly in Sweden’s two largest cities. Still, it’s sluggish. Weather and wind and overly restrictive laws and regulations on land use are slowing down the development. This is stated in an article from KTH published in the scientific journal Transportation Research Record. Read more at www.lighthouse.nu

Download the article writen by Tanko, Burke, Cheemakurthy “Water Transit and Ferry-Oriented Development in Sweden: Comparisons with System Trends in Australia”


Is och restriktiva lagar problem för vattenburen kollektivtrafik

Vattenburen kollektivtrafik är den kollektivtrafiksform som ökar mest i Sveriges två största städer. Ändå går det trögt. Väder och vind och alltför restriktiva lagar och regler kring markanvändning bromsar. Det visar en studie från KTH som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Transportation Research Record. Läs mer på www.lighthouse.nu

Ladda ner artikeln (eng.) skriven av Tanko, Burke, Cheemakurthy  “Water Transit and Ferry-Oriented Development in Sweden: Comparisons with System Trends in Australia”