Kollektivtrafikens vattenvägarna

Vattenvägarna finns redan på många håll i Sverige – alla tycker det är trevligt att åka båt men det finns flera hinder på vägen att nå ekonomisk hållbarhet tyckte flera på seminariet om detta.

Kommersiell kollektivtrafik har haft det tufft på land och inte är det bättre till sjöss: Upphandlad subventionerad trafik ställs mot dem som arbetar helt efter att affären ska gå ihop.

Läs hela artikeln i TRAFIKFORUM  som är Nordens ledande facktidning för persontrafik: busstrafik, spårtrafik och annan kollektivtrafik som skolskjutsar, sjukresor, färdtjänst  mm.